Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Dziekan

Zielonki 2, 28-131 Solec-Zdrój

41 377 61 97

Fax: 41 377 67 10

firmadziekan@wp.pl

odwiedz nas

Źródło mapy: OpenStreetMap.org


Wyświetl większą mapę

Polityka prywatności

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych , dalej RODO) pragniemy poinformować, że firma P.U.P.H. DZIEKAN (operator) jest administratorem danych osobowych oraz przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.


Operator, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności :


Imię i nazwisko, pesel, adres zameldowania, adres do kontaktu, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy NIP i REGON.


Dane gromadzone są w celu realizacji przez firmę obowiązków przewidzianych prawem, a w szczególności do wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych.


Dane osobowe mogą zostać przekazane przez operatora organom nadzorującym, organom władzy i organom ścigania zgodnie z obowiązującym prawem.


 Pragniemy poinformować, że na terenie naszej firmy znajduje się monitoring wizyjny dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora.


W związku z powyższym, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


P.U.P.H. DZIEKAN realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO


Wszelkie pytania dotyczące stosowania RODO w naszej firmie prosimy kierować na adres: firmadziekan@wp.pl

nasza oferta