Producent maszyn rolniczych P.U.P.H. DZIEKAN Zobacz pełną ofertę

Kontakt z siedzibą firmy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe DZIEKAN

Adres: Zielonki 2, 28-131 Solec-Zdrój

Tel.: 41 377 61 97

Fax: 41 377 67 10

e-mail: firmadziekan@wp.pl


Polityka prywatności

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych , dalej RODO) pragniemy poinformować, że firma P.U.P.H. DZIEKAN (operator) jest administratorem danych osobowych, oraz przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Operator, jako administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności :

Imię i nazwisko, pesel, adres zameldowania, adres do kontaktu, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy NIP i REGON.

Dane gromadzone są w celu realizacji przez firmę obowiązków przewidzianych prawem a w szczególności do wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych,

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez operatora organom nadzorującym, organom władzy i organom ścigania zgodnie z obowiązującym prawem.

 Pragniemy poinformować, że na terenie naszej firmy ma zastosowanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora

W związku z powyższym, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

P.U.P.H. DZIEKAN realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO

Wszelkie pytania dotyczące stosowania RODO w naszej firmie prosimy kierować na adres : firmadziekan@wp.pl

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "DZIEKAN".

Adres: Zielonki 2, 28-131 Solec-Zdrój
Telefon: 41 377 61 97
FAX: 41 377 67 10
E-mail: firmadziekan@wp.pl